Giá trị lịch sử của điêu khắc đá Hui'an

2019-05-05 15:33:45
浏览次数:
返回列表

Văn hóa truyền thống của nghề điêu khắc đá Hui'an rất rộng rãi và sâu sắc, quá trình phát triển của nghề điêu khắc đá truyền thống Hui'an có thể nói là sự cô đọng của năm nghìn năm văn hóa dân tộc ở Trung Quốc, có thể coi đây là một hình mẫu trong văn hóa chạm khắc đá. Hui'an nằm ở khu vực ven biển phía đông nam Trung Quốc, ngăn cách với Đài Loan bởi eo biển Đài Loan, điều này có lợi cho việc truyền bá văn hóa điêu khắc đá truyền thống của Trung Quốc ra thế giới.

Nghề thủ công điêu khắc đá truyền thống của Huian thể hiện đầy đủ sự khéo léo, trí tuệ và sức sáng tạo vô hạn của những người dân lao động Hui'an cần cù, thông minh, tốt bụng và giản dị. Các nghệ nhân và nghệ nhân chạm khắc Huian đã để lại nhiều tác phẩm với thông tin lịch sử cụ thể, chủ đề phong phú, tác phẩm mang nhiều màu sắc trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, thể hiện lịch sử vẻ vang của nền văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Trung Hoa. Lịch sử điêu khắc đá ở Hui'an là lịch sử truyền bá nghệ thuật điêu khắc đá phương nam, đồng thời nó cũng thể hiện sức quyến rũ vĩnh cửu của nền văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Trung Hoa. Việc tiếp tục khai quật, bảo vệ và phát huy bầu không khí nghệ thuật của nghề điêu khắc đá truyền thống Hồi An không chỉ có ý nghĩa thiết thực và sâu rộng đối với việc làm phong phú và hoàn thiện lịch sử điêu khắc đá Trung Quốc, mà còn làm phong phú và hoàn thiện nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Quốc gia Trung Quốc.


搜索